om mig2-modified

Kanske behöver du bara prata med någon?

Bara bli lyssnad på här och nu? Eller så bär du på något tungt och svårt du vill bearbeta för att komma vidare? Kanske sitter du fast i ditt liv eller så förändras allt väldigt fort? Med hjärta, medmänsklighet och empati möter jag dig där du är och låter dig få ta den plats du behöver i ett rum vi tillsammans skapar trygghet i som förutsättning för det terapeutiska arbetet och för att du ska kunna få vara du.

Hur jag arbetar

Jag arbetar utifrån Psykosyntes, Psykodynamisk terapi (PDT), Kognitiv beteendeterapi (KBT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och Schematerapi och låter anknytningsteori, evolutionspsykologi och neuropsykologi få ta plats i terapin, liksom mer kreativa verktyg såsom bildterapi, visualiseringar, terapeutiskt skrivande samt Mindfulness.